Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
79/KH-UBND27/11/2023Kế hoạch Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Chương trình MTQG GNBV năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trường
78/KH-UBND27/11/2023Kế hoạch Giảm nghèo về thông tin trên địa bàn huyện xã Hoằng Trường năm 2023
41/CV-UBND23/11/2023Công văn V/v góp ý vào dự thảo Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - TBXH thuộc UBND huyện Hoằng Hóa
126/QĐ-UBND22/11/2023Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình rà soátcuối năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trường
66/TB-UBND20/11/2023Thông báo Về việc thực hiện lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
172/TTr-UBND13/11/2023Tờ trình V/v Đề nghị công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2023
133/BC-UBND13/11/2023Báo cáo Danh hiệu văn hóa năm 2023; Đăng ký chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa năm 2024
173TTr-UBND13/11/2023Tờ TrìnhV/v Đề nghị tặng Giấy khen khu dân cư văn hóa giai đoạn 2019 - 2023
132/BC-UBND10/11/2023Báo cáo Kết quả xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”
131/BC-UBND09/11/2023Báo cáo Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ công đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Hoằng Trường
121/QĐ-UBND07/11/2023Quyết định V/v Thành lập các tổ ở đơn vị thôn thu thập, cập nhật và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023
120/QĐ-UBND07/11/2023Quyết định V/v Thành lập Tổ cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023
119/QĐ-UBND07/11/2023Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thu thập, cập nhật và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023
128/BC-UBND06/11/2023Công tác cải cách hành chính năm 2023, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2024
126/BC-UBND01/11/2023Báo cáo Chấm điểm đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn xã Hoằng Trường
124/BC-UBND01/11/2023Kết quả triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin năm 2023 theo cấp độ được phê duyệt của UBND xã Hoằng trường.
114/QĐ-UBND28/10/2023Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trường
111/QĐ-UBND25/10/2023Quyết định Thành lập Tổ công tác thực hiện thu thập, cập nhật và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023
32/CV-UBND25/10/2023V/v báo cáo, xin ý kiến kết quả rà soát Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
107/QĐ-UBND24/10/2023Quyết định Khen thửởng phong trào khuyến học – khuyến tài năm 2023
106/QĐ-UBND24/10/2023Công nhận “ Cộng đồng học tập” tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2023
62/TB-UBND24/10/2023Thông báo Về việc niêm yết danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Hoằng Trường rà soát cuối năm 2023
73/KH-UBND12/10/2023Bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trường
116/BC-UBND09/10/2023Công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023
115/BC-UBND09/10/2023Tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 trên địa bàn xã Hoằng Trường
72/KH-UBND03/10/2023Đảm bảo trật tự ATGT, TTCCtrên địa bàn xã Hoằng Trƣờng
71/KH-UBND30/09/2023Thực hiện thu thập, cập nhật và khai thác thông tin cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn xã Hoằng Trường năm 2023
22/BC-BCĐ28/9/2023Báo cáo kết quảthƣc̣ hiêṇ quản lý vệ sinh an toàn thực phâm quý III; ̉Phương hƣớng nhiệm vụ quý IV năm 2023
21/TB-BCĐ28/09/2023Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong Dịp tết Trung thu năm 2023
104/QĐ-UBND25/09/2023Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ Quân sự xã Hoằng Trường
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
521084