ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                XÃ HOẰNG TRƯỜNG                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lê Văn Hoàng

Bí Thư ĐU-CT HĐND

0946731236

 

2

Vũ Đức Lâm

PBT Thường trực ĐU

0915548447

 

3

Lê Thị Tình

Phó Chủ tịch HĐND

0383863203

 

4

Lê Thanh Cảnh

Chủ tịch UBND

0986601869

 

5

Lê PhạmThảo

Phó Chủ tịch UBND

0978748437

 

6

Phạm Thanh Nam

Phó Chủ tịch UBND

0984794116

 

7

Nguyễn Văn Toàn

Chủ tịch MTTQ

0382660565

 

8

Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tịch Hội phụ nữ

0971071389

 

9

Nguyễn Văn Quế

Chủ tịch Hội CCB

0385812378

 

10

Lê Văn Sơn

Chủ tịch Hội ND

0979339787

 

11

Phan Hoài Hương

Bí thư Đoàn thanh niên

0932378305

 

12

Lê Xuân Tùng

CHT Quân sự

0366689826

 

13

Bùi Văn Hùng

Trưởng công an

0932339589

 

14

Nguyễn Văn Hùng

Công chức  VP-TK

0358488165

 

15

Lê Trường Lâm

Công chức  VP-TK

0979291596

 

16

Nguyễn Văn Lực

Công chức ĐC-XD

0989232266

 

17

Phạm Văn Hoạt

Công chức ĐC-XD

0984186587

 

18

Phạm Thị Tình

Công chức TC-KT

0368606112

 

19

Lê Thị Cúc

Công chức TP-HT

0392486331

 

20

Nguyễn Thị Huệ

Công chức TP-HT

0349611336

 

21

Nguyễn Thị Thủy

Công chức VH-XH

0974707366

 

22

Trương Thị Hòa

Công chức VH-XH

0379058274

 

23

Lê Văn Tấn

Công chức VP-TK

0967536567

 

24

Trần Thị Hà

Công chức TC-KT

0916700594

 

                                                                                                                      

 

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
521084